GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

SVETI MATEJ

 

Naselje istog naziva kao i kapela u njemu, nalazi se rasuto brežuljcima uz cestu Gornja Stubica-Laz. Srednjovjekovna barokizirana kapela sv. Mateja smještena je kao prekrasan ukras na jednoj od najljepših lokacija ovog području, na dominantnom brežuljku od 324 m. Opasana je zidom, usred naselja koje se nekad zvalo Matijanec, a s kojeg se šire prekrasni vidici na zeleno valovito more bezbrojnih brežuljaka u daljini. Na žalost, novija izgradnja oko kapele u potpunoj je oprečnosti s dobrim dojmom kojeg dobivamo iz daljine, približavajući se toj lokaciji.

Kapela je udaljena od Svetišta Majke Božje Bistričke, cestom kroz Laza 11 km.

Sakralni se objekt na ovoj lokaciji prvi put spominje 1279. godine, a u kanonskoj vizitaciji iz 1622. napominje se da je crkvica ovdje bila veoma davno.

Iza potresa 1880. godine kapelu sv. Mateja obnovio je graditelj zagrebačke katedrale Herman Böllé, a u župnom stanu čuva se originalni nacrt postojećeg velikog neogotičkog oltara potpisanog od autora Bölléa. Taj je nacrt bio izložen na izložbi Historicizam u Hrvatskoj u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.