GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

SLAP SOPOT

 

Slap Sopot na gornjem dijelu potoka Vrapčaka, nalazi se na 350 mnv pored makadamske ceste koja dolazi iz Vrapča, a na planinarskoj stazi koja ide prema Risnjaku i Grafičaru. To je najveći i jedan od najljepših slapova na Medvednici. Potok ispod slapa je premošten lijepim drvenim mostom koji ujedno služi i kao vidikovac na slap. Na žalost sam okoliš sa brdom kojekakovog smeća nije ni malo dostojan ljepote koja se tu nudi. Ispod samoga mosta u potoku ostaci su građevinskog materijala, a cesta uz slap zakrčena je porušenim trupcima bukve.