GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

PUNTIJARKA

 

Lokacija je to istočno od Sljemena, na 957 mnv, na južnoj padini Medvednice uz sljemensku cestu. Zapravo se radi o vrhu Puntijarka iako kad se spomene to ime odmah svi misle na planinarski dom „Ivan Pačkovski`` koji je jedan od najpopularnijih planinarskih domova na Medvednici, a kojega malo planinara zna po njegovom imenu. Svima je pak poznat naziv Puntijarka i svi ga koriste.

Uz planinarski dom je i veliki prostor s klupama i stolovima. Treba svakako napomenuti da se gornji prizemni dio koristi kao ugostiteljski objekt, dok je donji prizemni dio pravi planinarski dio.

Kuća je sagrađena 1954. godine, a današnji upravitelj je HPD „Zagreb-Matica``.