GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

HUNJKA

 

Hunjka je livada na 877 mnv na hrptu Medvednice. Pod Hunjkom se danas smatra planinska livada s lijepim vidicima prema Zagorju, a na kojoj se nalazi nekadašnji hotel Zvonimirov dom, pa starački dom, a sada samo napuštena zgrada i daleko popularnija planinarska kuća Hunjka. Ime Hunka zapravo označava nekadašnju tromeđu između Kaptolskih, Rauchovih i Kulmerovih šuma, humku ili hunjka na kajkavskom, a danas je to dodirno područje Krapinsko-zagorske županije i grada Zagreba. Ovo je ujedno i prijevoj na Medvednici gdje se sljemenska cesta Stubičke Toplice-Zagreb, prebacuje sa sjeverne na južnu stranu Gore. Planinarska kuća Hunjka sagrađena je 1999. godine na temeljima stare Rauchove lugarnice koja je dugo bila popularno planinarsko odredište. Naime, PD Zanatlija je od Zagrebačke šumarije dobila napuštenu drvenu baraku kod Hunjke izgrađenu 1940. godine te je 1960. godine obnovila kao planinarsko sklonište.

Zvonimirov dom je veliki zidani objekt s lijeve strane ceste. Sagradilo ga je Udruženje obrtnika Grada Zagreba pa se zbog toga i često naziva Dom obrtnika. Već je nekoliko puta mijenjao i ime i zakupca, a najpoznatiji je pod imenom Velika Hunjka.