GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

LAZ

 

Iznad raštrkana naselja uz cestu Marija Bistrica-Zagreb strši lijepa kapela smještena na 340 metarskoj uzvisini. Udaljena je od Svetišta Majke Božje Bistričke 7 km. Na kartama pa i na onoj na Smandovoj naselje je označeno kao Laz Stubički, a više bi odgovaralo Laz Bistrički. Najjasnije će biti ako se uzme da sve ono što gleda prema stubičkom kraju spada u naselje Laza Stubičkom. Sve ostalo, a u glavnom gleda na bistričku kotlinu, spada  u naselje Laza Bistričkog. U sastavu ovoga naselja je veći dio domaćinstava naselja Laz pa tako i crkva sv. Andrije. Možda bi bilo najbolje prihvatiti samo naziv Laz koji je udomaćen naziv naselja u domiciljnom stanovništvu.

Feudalni posjed Laz Bistrički spominje se 1327. godine kada ga je Nikola Ludbreški darovao Zagrebačkom kaptolu. Samo se naselje zvalo Vražji Laz i pripadalo je upravnoj župi Moravče. Naselje od davnina poznato kao centar majstora koji proizvode drvene dječje igračke kao što su leptiri, konjeki s kolima, zipke, ormari, frule i tamburice, a sve obojano jarkim bojama.

Jedna od najstarijih kapela na ovoj lokaciji prvi se put spominje 1622. godine kada je tu sagrađena kapela od drva. Stalno je popravljana i dograđivana, a 1875. godine dobila je današnji izgled. Unutrašnjost je također stalno mijenjana i poljepšavana.

U nekoliko navrata prošlog desetljeća bogata je unutrašnjost opustošena krađama u kojim je odneseno gotovo cjelokupno njezino blago - slike i kipovi.