GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

GORNJA BISTRA

 

U nizini uz same sjeverozapadne obronke Medvednice nalazi se prometnica koja povezuje Zagorje sa Zagrebom i čitav niz naselja koja su se tu smjestila. Naselje Bistra proteže se uz veliki dio zapadnog područja. Dvorac Gornja Bistra podigao je podmaršal grof Krsto II. Oršić u razdoblju od 1770. do 1775. godine, a od stare hrvatske plemićke obitelji Oršić, dvorac je prešao u vlasništvo obitelji Carion u 19. stoljeću. Danas se dvorac koji veličinom i arhitektonskom kvalitetom predstavlja vrhunsko dostignuće arhitekture dvoraca u Hrvatskoj, koristi kao bolnica za kronične bolesti dječje dobi. Dvorac u Gornjoj Bistri jednokatna je trokrilna građevina, s tlocrtorn u obliku potkove. Unutrašnjost je organizirana s prostorijama uz vanjska pročelja te arkadno rastvorenim hodnikom u obliku slova U s dvorišne strane. U osovini dvorca je ovalna središnja dvorana, koja zajedno s dvorskom kapelom na završetku zapadnog krila dvorca predstavlja glavni prostorni i arhitektonski akcent građevine. Dvorana i kapela očuvane su u izvornom obliku, što predstavlja rijetkost u arhitekturi dvoraca Hrvatske. Prizemlje i kat povezuju dva stubišta. Prostorije prizemlja svođene su bačvastim, rjeđe češkim svodovima, a na katu prevladavaju koritasti svodovi s ponekim češkim u bočnim krilima.

U sobama na prvom katu još su očuvane štukaturne dekoracije.
Ambijentalna kompozicija dvoraca ističe ulazno sjeverozapadno pročelje, u čijoj je osi dug prilazni put koji posljednjih osamdeset metara završava grabovom alejom. Dok je glavno pročelje bogato ukrašeno arhitektonsko-plastičnim dekoracijama, bočna vanjska pročelja su mnogo jednostavnija. Dvorska kapela opremljena je kvalitetnim rokoko inventarom i slikama iz doba baroka. Pravokutnog je tlocrta, visinom obuhvaća dvije etaže, a završava češkim svodom. U kapelu se ulazi kroz veliki portal u čijem je zaglavnom kamenu uklesana godina 1774., iznad koje je oveći natpis. U krovištu iznad kapele je tornjić. U kapeli su tri oltara - glavni oltar u plitkoj središnjoj niši i dva bočna oltara. Polja iza oltarnih menzi oslikana su oltarnom arhitekturom i figuralikom. Kapela ima lijepo oblikovani rokoko emporij i oratorij, što predstavlja vrijedan rezbarski rad u drvu. Emporijem su se koristili gospodari dvorca za vrijeme mise, a prizemlje je bilo za puk. Na pjevalištu (oratoriju) nalazi se reprezentativno trodijelno raspoređeno rokoko glazbalo koje izgledom podsjeća na orgulje. Glazbalo pripada prvorazrednim djelima domaćih majstora. Od perivojnog inventara očuvana je fontana u dvorištu dvorca, kameni portal ispred šišane grabove aleje u nekadašnjem povrtnjaku, dijelovi staza, nekada šišana grabova ulazna aleja, a djelomično se naziru i obrisi nekadašnjeg jezera u sjeveroistočnom dijelu perivoja.

Crkva sv. Nikole u Gornjoj Bistri, sagrađena je na samim sjeverozapadnim padinama Medvednice, na 270 m visokom brežuljku, iznad naselja te dominira cijelom kotlinom ušća rijeke Krapine. Ova lijepa lokacija uzorno je uređena te nudi ugodan odmor na drvenim masivnim klupama uokolo crkve. Od župne crkve Stubičke Toplice preko Kraljevog Vrha kojom dominira crkva sv. Tri Kralja dolazi se u Bistru te treba nakon 12,5 km skrenuti prema dobro vidljivoj crkvi do koje još preostane 2 km ceste. Uz nanovo uređenu crkvu nalazi se župni dvor te na žalost i ruševna kuća, a niže crkve je mjesno groblje. Župa se prvi put spominje na ovom prostoru 1209. godine, a današnja je sagrađena 1631. godine.