GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

GRAFIČAR

 

Planinarski dom Grafičar se nalazi na Rudarskom sedlu uz šumski proplanak na visini od 840m. Lijepu drvenu kuću podiglo je PD Grafičar 1954. godine.

U blizini se nalazi uređeno okno rudnika galenita.

Petnaestak minuta od doma na Velikom Plazuru nalazi se kapelica sv. Jakoba, građena u klasicističkom stilu. Nema točnih podataka o njenom nastanku iako se pretpostavlja da su je izgradili sljemenski rudari. Prvi se put spominje 1746. godine kao drvena kapelica. Sadašnja zidana sagrađena je 1847. godine, a obnovljena je 1935. godine po planu arhitekta Denzlera koji je sagradio i Sljemensku kapelicu.

Nekada je uz kapelicu bilo i malo planinarsko sklonište.